นางสาว  จรัสพร   ปานมา 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความสามารถทางการกีฬาด้านต่าง ๆ เช่น วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน วิ่ง เป็นต้น