นางสาว สะหวันยา รอดรวยรื่น

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถลงโปรแกรมได้ เล่นฟุตซอและวอลเล่ย์บอล