นาย กิตติคุณ หนูพ่ม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา ปิงปอง เทนนิส ร้องเพลง