นาย วัชรา ไวศยศิริกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโน […]