นางสาว ใจนพ กสิวิทย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโ […]