นางสาว จีรนันท์ แซ่เต็น คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร […]