นางสาว จีรนันท์ เสชู คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศท […]