นาย เวณุ ศรีรัตนกูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิชาชีพ […]