นางสาว เพ็ญวดี ขำเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา เ […]