นางสาว นิพิษฐา เทพพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา […]