นาย อนิรุทธิ์ เดชเกาะเก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา ว […]