นาย นิพนธ์ อุ่นเรืองชัยวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]