นาย สมศักดิ์ อัศวปรีชา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]