นาย นิอามาน หะยีดือเระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา […]