นาย ศิรินทร หลำแพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหารแ […]