นางสาว ปุณณดา สู้ไพริน คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว […]