นาย ธิติ สังขสุข คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโนโลย […]