นาย ศักดิพันธ์ สอาดบัว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เท […]