นาย สมปอง คลังทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยี […]