นางสาว ปวีณา สงวนชม คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุร […]