นาย ศุภเชฐ ขันทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมค […]