นาย พิพัฒน์ ศุภพิมล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิชาชีพ […]