นาย สุทัศ ศรีไตรรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโน […]