นางสาว วาศิตา สุภารัตน์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ย […]