นาย วศินวิทย์ อันพิมพา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโ […]