นาย ธนิสร ลิขิตฤกษ์วิทย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน ร […]