นาย ณัฎฐภัทร์ รัตะกูล คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธ […]