นางสาว นิภากานต์ มีถาวร คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ย […]