นางสาว พัชรี มิตรสมพร คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศ […]