นาย ภูริภัสร์ พวงกิจจา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]