นาย ภูมิพัฒน์ ทองคำ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรม ระดับ […]