นางสาว ภรณี คงเจริญถิ่น คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ย […]