นาย พีระพันธ์ กาฬภักดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]