นางสาว พีรดา ป้านภูมิ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว […]