นาย ชัยวิทย์ พิจิตรนิเวศน์ ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 ค […]