นาย สมชาย พาริก ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 คณะบริหารธุร […]