นางสาว กัญญา ปัตไตร คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับ […]