นาย ชัยรัตน์ ปลื้มจิตร คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-การ […]