นางสาว จริยา นพศรี ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 คณะบริหาร […]