นาย ธีรดนัย โตเจริญ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโน […]