นางสาว วิภารัตน์ ธิขาว คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระด […]