นาย พชร ธนะเสวี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมเคร […]