นาย วทัญญู ธนพัฒน์พิศาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เ […]