นางสาว วัลภา ธนทรัพย์เกษม คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที […]