นางสาว เพชรมณี ทิมดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-กา […]