นางสาว ปวีณา ทับไกร คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับ […]