นาย คณุรักษ์ ทับเพ็ชร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโน […]