นาย เรวัตร ทับทิมแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกร […]