นาย อนุวัฒน์ ถูกธรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโ […]