นางสาว พัชรี ถุงเงินศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เท […]